Last update: 17.05.2019

Photo - Experience exchange trip to Ķemeri National park and Lake Engure Nature park

Andis Liepa (DAP) demonstrē Lielupes palienes ganību teritoriju kartē. © I. Priedniece

Andis Liepa (Nature Protection board) shows the grazing area of Lielupe floodplain in the map.
© I. Priedniece

Ceļš uz ganībām Lielupes palienē. © E. Račinskis

Road to the grazing area in Lielupe floodplain.
© E. Račinskis

Ceļš cauri ganībām Lielupes palienē. © I. Priedniece

Road through the grazing area in Lielupe floodplain.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki apvidus auto. © E. Račinskis

Participants of the trip in off-road car.
© E. Račinskis

\'Konik\' zirgi Lielupes palienes pļavās. © I. Priedniece

'Konik' horses in Lielupe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Lielupes palienes pļavās. Labajā pusē kaste ar akumulatoru elektriskajam ganam. © I. Priedniece

Participants of the trip in Lielupe floodplain. A box with an accumulator for electric wire (at the right).
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Lielupes palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Lielupe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Lielupes palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Lielupe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Andis Liepa stāsta par ganību teritoriju Lielupes palienē. © I. Priedniece

Andis Liepa talking about the grazing area in Lielupe floodplain.
© I. Priedniece

Stipri noganīta pļava Lieupes palienē. © I. Priedniece

Strongly grazed grassland in Lielupe floodplain.
© I. Priedniece

Stipri noganīta, ciņaina, ķikutam potenciāli piemērota pļava Lielupes palienē. © I. Priedniece

Strongly grazed grassland in Lielupe floodplain with hillocks, potentially suitable for the Great Snipe.
© I. Priedniece

Ar niedrēm aizaugusi pļava Lielupes palienē, kurā jau vērojama lopu ganīšanās ietekme. © I. Priedniece

Grassland in Lielupe floodplain, overgrown with reeds; the impact of grazing is already visible.
© I. Priedniece

Niedrēm un krūmiem aizaugusi pļava Lielupes palienē, priekšplānā redzama neliela ganīšanas ietekme. © I. Priedniece

Grassland in Lielupe floodplain, overgrown with reeds and bushes, slight impact of grazing could be noticed in the front.
© I. Priedniece

Stipri noganīta, ciņaina, ķikutam potenciāli piemērota pļava Lielupes palienē. © I. Priedniece

Strongly grazed grassland in Lielupe floodplain with hillocks, potentially suitable for the Great Snipe.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Lielupes palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Lielupe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Paaugstinājums Lielupes palienē, kas izveidots kā patvērums lopiem palu laikā. © I. Priedniece

Embankment in Lielupe floodplain, arranged as a refuge for animals during floods.
© I. Priedniece

Heka liellopi Slampes palienes pļavās. © I. Priedniece

Heck cattle in Slampe floodplain.
© I. Priedniece

Putnu vērošanas tornis Slampes palienē. © I. Priedniece

Bird watching tower in Slampe floodplain.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Slampes palienes putnu vērošanas tornī. © I. Priedniece

Participants of the trip in the bird watching tower in Slampe floodplain.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Slampes palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Slampe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Slampes palienes pļavās. © I. Priedniece

Participants of the trip in Slampe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Noganīta mežmala ar platlapju kokiem pie Slampes palienes plavām. © I. Priedniece

Grazed forest edge with broad-leaved trees bordering Slampe floodplain grasslands.
© I. Priedniece

Ķemeru LIFE projekta ietvaros izlīkumotā Slampes upe. © E. Račinskis

Slampe river, meandered within the Ķemeri LIFE project.
© E. Račinskis

Slampes upe. © I. Priedniece

Slampe river.
© I. Priedniece

Zirgu ganāmpulks pie Slampes upes. © I. Priedniece

'Konik' horses at Slampe river.
© I. Priedniece

Zirgu ganāmpulks pie Slampes upes. Upes krasti kopš atjaunošanas darbiem ievērojami dabiskojušies, veidojoties stāvajam un lēzenajam krastam. © I. Priedniece

'Konik' horses at Slampe river. The banks of the river had become considerably more natural since restoration works; steep and gently sloping banks are formed.
© I. Priedniece

Zirgu ganāmpulks pie Slampes upes. © I. Priedniece

'Konik' horses at Slampe river.
© I. Priedniece

Govslops ganībās Engures ezera austrumu krastā. © I. Priedniece

A calf in the grazing area at the eastern shore of lake Engure.
© I. Priedniece

Noganītais Engures ezera austrumu krasts ar putnu vērošanas torni. © I. Priedniece

Grazed grassland at the eastern shore of lake Engure with a bird-watching tower.
© I. Priedniece

Noganītais Engures ezera austrumu krasts, taciņa uz torni. © I. Priedniece

Grazed grassland at the eastern shore of lake Engure, a trail to the bird watching tower.
© I. Priedniece

Noganītais Engures ezera austrumu krasts pie putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

Grazed grassland at the eastern shore of lake Engure near the trail to the bird watching tower.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Engures ezera austrumu krastā pie putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

Participants of the trip at the bird watching tower in the eastern shore of lake Engure.
© I. Priedniece

Noganītais Engures ezera austrumu krasts pie putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

Grazed grassland at the eastern shore of lake Engure near the bird watching tower.
© I. Priedniece

Ārija Gruberte (Bebrenes pagasts), Roberts Šiliņš (EEDP) un Edmunds Račinskis (LDF) Engures ezera austrumu krastā pie putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

Ārija Gruberte (Bebrene parish), Roberts Šiliņš (LENP) and Edmunds Račinskis (LFN) at the bird watching tower in the eastern shore of lake Engure.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Engures ezera austrumu krastā pie putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

Participants of the trip at the bird watching tower in the eastern shore of lake Engure.
© I. Priedniece

Brauciena dalībnieki Engures ezera austrumu krastā pie putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

Participants of the trip at the bird watching tower in the eastern shore of lake Engure.
© I. Priedniece

‘Konik’ zirgs ganībās Engures ezera austrumu krastā.© I. Priedniece

A 'Konik' horse in the grazing area at the eastern shore of lake Engure.
© I. Priedniece

Ganāmpulks Engures ezera rietumu krastā. © I. Priedniece

Herd at the western shore of lake Engure.
© I. Priedniece

Ganāmpulks Engures ezera rietumu krastā, attēlā redzama arī Latvijas zilās šķirnes govs. © I. Priedniece

Herd at the western shore of lake Engure; a cow of the breed 'Latvian Blue' could be seen.
© I. Priedniece

Zirgi Engures ezera rietumu krastā. © I. Priedniece

Horses at the western shore of lake Engure.
© I. Priedniece