Last update: 17.05.2019

Photo - Visit of LIFE+ project HYDROPLAN in Dviete floodplain 11.10.2012

Benita Štrausa (Ilūkstes novada pašvaldība) klātesošajiem stāsta par informācijas centra vēsturi.© I. Priedniece

Benita Štrausa (Ilūkste municipality) talking about the history of the Information centre.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki Dvietes palienes informācijas centrā diskutē par upju atjaunošanu. © I. Priedniece

Participants of meeting in the Information centre of Dviete floodplain discussing river restoration.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki Dvietes palienes informācijas centrā. © I. Priedniece

Participants of meeting in the Information centre of Dviete floodplain.
© I. Priedniece

EREMITA MEADOWS projekta pārstāve Kristīne Aksjuta iepazīstina ar savu projektu. © I. Priedniece

Kristīne Aksjuta, a representative of LIFE+ project EREMITA MEADOWS, presents the project.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Liellopi Dvietes palienē. © I. Priedniece

Cattle in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Tikšanās dalībnieki putnu vērošanas tornī. © I. Priedniece

Participants of meeting in the bird-watching tower.
© I. Priedniece