Last update: 17.05.2019

Photo - Information centre

„Gulbji” – Dvietes palienes dabas parka informācijas centrs.© E.Račinskis

'Gulbji' farm – the Information centre of the nature park 'Dviete floodplain'.
© E.Račinskis

Atjaunotās „Gulbju” mājas un informācijas centra atklāšanas pasākuma dalībnieki. © E. Račinskis

Restored 'Gulbji' farm and participants of the opening event of the centre.
© E. Račinskis

Atjaunotā informācijas centra atklāšanas dalībnieki vides klasē. © E. Račinskis

Participants of the opening event of the restored Information centre inside the building.
© E. Račinskis

Informācijas centrā pieejamie izdales materiāli. © E. Račinskis

Handouts, available at the Information centre.
© E. Račinskis

Informatīvi plakāti par bebru dzīvi. © E. Račinskis

Informative posters on beaver life.
© E. Račinskis

Bebru „stūrītis” informācijas centrā. © E. Račinskis

'Beaver corner' in the Information centre.
© E. Račinskis

Skats uz „Gulbjiem” no putna lidojuma 2010. gada 25. aprīlī. © D. Gruberts

Sight on 'Gulbji' farm from the air on April 25, 2010.
© D. Gruberts