Last update: 17.05.2019

Photo - Third meeting of the steering group 21.09.2012

Inita Bružika (Dabas aizsardzības pārvalde) atklāj uzraudzības grupas sanāksmi. © I. Priedniece

Inita Bružika (Nature Protection Board) opens the meeting.
© I. Priedniece

Uzraudzības grupas sanāksmes dalībnieki \'Gulbjos\'. © I. Priedniece

Participants of meeting of the steering group in 'Gulbji' farm.
© I. Priedniece

Dvietes LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis. © I. Priedniece

Edmunds Račinskis, manager of LIFE+ project DVIETE.
© I. Priedniece

Uzraudzības grupas dalībnieki Valdis Pētersons (Zemkopības ministrija) un Stefans Rāzna (Ilūkstes novada pašvaldība), un projekta pārstāve Benita Štrausa (Ilūkstes novada pašvaldība). © I. Priedniece

Members of the steering group Valdis Pētersons (Ministry of Agriculture) and Stefans Rāzna (Ilūkste municipality), and a representative of LIFE+ project Benita Štrausa (Ilūkste municipality).
© I. Priedniece

Valdis Pētersons (Zemkopības ministrija) piedalās diskusijā par Dvietes upes atjaunošanas tehniskajām niansēm. © I. Priedniece

Valdis Pētersons (Ministry of Agriculture) taking part in discussion on technical details of Dviete river restoration.
© I. Priedniece

Uzraudzības grupas sanāksmes dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting of the steering group during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Uzraudzības grupas sanāksmes dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting of the steering group during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Uzraudzības grupas sanāksmes dalībnieki ekskursijā Dvietes palienē. © I. Priedniece

Participants of meeting of the steering group during the excursion in Dviete floodplain.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

A view from the bird-watching tower.
© I. Priedniece

Uzraudzības grupas dalībnieki putnu vērošanas tornī. © I. Priedniece

Participants of meeting of the steering group in bird-watching tower.
© I. Priedniece