Last update: 17.05.2019

Photo - Celebration of 20th anniversary of LIFE program in Dviete floodplain

Pasākuma dalībnieki pulcējas pie Bebrenes pagasta „Gulbjiem”. © D. Brakmane

Participants of the event gather at „Gulbji” farm of Bebrene parish.
© D. Brakmane

Dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centrā „Gulbju” mājās. © I. Priedniece

In the information center of Dviete floodplain in „Gulbji” farm.
© I. Priedniece

Benita Štrausa iepazīstina ar dabas parka informācijas centru. © D. Brakmane

Benita Štrausa presents information center of the nature park.
© D. Brakmane

Benita Štrausa ar bebrādām Bebru istabā. © I. Priedniece

Benita Štrausa with beaver furs in Beavers room.
© I. Priedniece

Bebra dziedzeru uzlējuma degustācija.© D. Brakmane

Degustation of tincture of beaver glands.
© D. Brakmane

Bebra dziedzeru uzlējuma degustācija.© I. Priedniece

Degustation of tincture of beaver glands.
© D. Brakmane

© I. Priedniece

© I. Priedniece

Dalībnieki reģistrējas un saņem Eiropas Komisijas LIFE suvenīrus. © I. Priedniece

Participants register and receive EC LIFE program souvenirs.
© I. Priedniece

Andris Klepers atklāj pasākumu. © I. Priedniece

Andris Klepers opens the event.
© I. Priedniece

Par LIFE programmas lomu dabas aizsardzībā stāsta Ilona Mendziņa (VARAM). © I. Priedniece

Ilona Mendziņa (Ministry of Environmental Protection and Regional Development) gives a speech on the role of LIFE program in nature conservation.
© I. Priedniece

Latvijas Dabas fonda valde Ģirts Strazdiņš stāsta par LDF īstenotajiem LIFE projektiem.© I. Priedniece

Ģirts Strazdiņš, board of the Latvian Fund for Nature, informs about LIFE projects, implemented by LFN.
© I. Priedniece

Dalībniekus uzrunā EMERITA MEADOWS LIFE projekta vadītāja Jolanta Bāra. © I. Priedniece

Jolanta Bāra, manager of the LIFE+ project ‘EMERITA MEADOWS’, talking about the project.
© I. Priedniece

Pasākuma vadītājs Andris Klepers. © I. Priedniece

Andris Klepers, moderator of the event.
© I. Priedniece

Daugavpils Universitātes entomologi apskata lomu. © I. Priedniece

Entomologists from Daugavpils University looking at their catch.
© I. Priedniece

Pasākuma dalībnieki dodas pārgājienā. © I. Priedniece

Participants of the event going in nature.
© I. Priedniece

Andris Klepers ar jaunāko pasākuma dalībnieci. © I. Priedniece

Andris Klepers with the youngest participant.
© I. Priedniece

Sibīrijas skalbes. © I. Priedniece

Siberian Iris.
© I. Priedniece

Skats no putnu vērošanas torņa. © I. Priedniece

A view from the bird watching tower.
© I. Priedniece

Zane Lāce (LR1) intervē Andri Kleperu. © I. Priedniece

Zane Lāce (LR1) interviews Andris Klepers.
© I. Priedniece

Ķikutus klausoties. © I. Priedniece

Listening Great Snipes.
© I. Priedniece