Last update: 17.05.2019

Photo - Review on spring floods 2012

Ganību aploks pie Putnu salas 28.04.2012. ©I. Priedniece

Grazing enclosure at Putnu sala.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Dvietes paliene iepretim Putnu salai 28.04.2012. ©I. Priedniece

Dviete floodplain at Putnu sala.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Skuķu ezera ziemeļu krasts 28.04.2012. ©I. Priedniece

Northern coast of Skuķu lake.
© I. Priedniece 28.04.2012

Applūdis ceļš pie tilta pār Berezovku 28.04.2012. ©I. Priedniece

Over-flooded road at the bridge over Berezovka.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Gruntsūdens līmeņa monitoringa punkts iepretim Putnu salai 28.04.2012. ©I. Priedniece

Site of ground water level monitoring at Putnu sala.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Applūdis mežs Dvietes palienē 28.04.2012. ©I. Priedniece

Over-flooded forest in Dviete floodplain.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Putnu vērošanas tornis pie Skuķu ezera 28.04.2012. ©I. Priedniece

Bird-watching tower at Skuķu lake.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Skats no putnu vērošanas torņa uz ZR 28.04.2012. ©I. Priedniece

A view from bird watching tower to the north-west.
© I. Priedniece 28.04.2012.

Skats no putnu vērošanas torņa uz Z 28.04.2012. ©I. Priedniece

A view from bird watching tower to the north.
© I. Priedniece 28.04.2012.

LIFE+ projektā ierīkotais ganību aploks pie Putnu salas 29.04.2012. ©I. Priedniece

Grazing enclosure at Putnu sala, arranged within the LIFE+ project.
© I. Priedniece 29.04.2012.

Dvietes paliene iepretim Putnu salai 29.04.2012. ©I. Priedniece

Dviete floodplain at Putnu sala.
© I. Priedniece 29.04.2012.

Ceļojošās zosis atpūšas un barojas pārplūdušajās pļavās 30.04.2012. ©I. Priedniece

Migrating geese resting and feeding in flooded grasslands.
© I. Priedniece 30.04.2012.

Vietā, kur pagājušajā ziemā izcirsti krūmi, palu laikā atpūšas ceļojošie ziemeļu gulbji; 05.04.2012.©E. Račinskis

During spring floods migrating Wooper Swans rest in the site, where bushes were removed last winter.
© E. Račinskis 05.04.2012.

Paliene uz augšu no Dvietes-Bebrenes ceļa tilta pār Dvietes upi  26.04.2012. ©E. Račinskis

Dviete floodplain upstream the bridge of Dviete - Bebrene road.
© E. Račinskis 26.04.2012.

Skats uz Putnu salu no Dvietes – Bebrenes tilta uzbēruma 26.04.2012. ©E. Račinskis

A view towards Putnu sala from embankment of Dviete – Bebrene bridge.
© E. Račinskis 26.04.2012.

Dvietes paliene pie Putnu salas 26.04.2012. ©E. Račinskis

Dviete floodplain at Putnu sala.
© E. Račinskis 26.04.2012.

Dvietes paliene pie Putnu salas (2011. gada septembra talkas norises vieta) 26.04.2012. ©E. Račinskis

Dviete floodplain at Putnu sala (the site, where joint work event took place in September 2011).
© E. Račinskis 26.04.2012.

Dvietes paliene pie Putnu salas 26.04.2012. ©E. Račinskis

Dviete floodplain at Putnu sala.
© E. Račinskis 26.04.2012.

Ceļojošās zosis atpūšas un barojas applūdušajās pļavās pie Viesītes 27.04.2012. ©E. Račinskis

Migrating geese stays to rest and feed in over-flooded grasslands at Viesīte.
© E. Račinskis 27.04.2012.

Dvietes paliene pie Putnu salas 27.04.2012. ©E. Račinskis

Dviete floodplain at Putnu sala.
© E. Račinskis 27.04.2012.

Applūdis mežs Dvietes palienē 28.04.2012. ©E. Račinskis

Over-flooded forest in Dviete floodplain.
© E. Račinskis 28.04.2012.

Skuķu ezers 28.04.2012. ©E. Račinskis

Skuķu lake.
© E. Račinskis 28.04.2012.