Last update: 17.05.2019

Photo - Grassland restoration

Skats pie bebru aizsprosta pie Putnu salas uz D 11.11.2011. un 21.03.2012. © E. Račinskis

A view to the south from the beaver dam at Putnu sala on 11.11.2011. and 21.03.2012.
© E. Račinskis

Skats pie bebru aizsprosta pie Putnu salas uz DR 25.09.2011. un 21.03.2012. © E. Račinskis

A view to the south-west from the beaver dam at Putnu sala on 25.09.2011. and 21.03.2012. © E. Račinskis

Skats pie bebru aizsprosta pie Putnu salas uz R 11.11.2011. un 21.03.2012. © E. Račinskis

A view to the west from the beaver dam at Putnu sala on 11.11.2011. and 21.03.2012. © E. Račinskis

Skats pie bebru aizsprosta pie Putnu salas uz Z 04.01.2012. un 23.03.2012. © E. Račinskis

A view to the north from the beaver dam at Putnu sala on 04.01.2012. and 23.03.2012. © E. Račinskis

Skats pie bebru aizsprosta pie Putnu salas uz ZA 04.01.2012. un 23.03.2012. © E. Račinskis

A view to the north-east from the beaver dam at Putnu sala on 04.01.2012. and 23.03.2012. © E. Račinskis

Skats pie bebru aizsprosta pie Putnu salas uz DA 04.01.2012. un 21.03.2012. © E. Račinskis

A view to the south-east from the beaver dam at Putnu sala on 04.01.2012. and 21.03.2012. © E. Račinskis

Skats no bebru mājas pie Putnu salas uz A-DA 04.01.2012. un 22.03.2012. © E. Račinskis

A view to the east - south-east from the beaver house at Putnu sala on 04.01.2012. and 22.03.2012. © E. Račinskis

Skats no bebru mājas pie Putnu salas uz DA 04.01.2012. un 22.03.2012. © E. Račinskis

A view to the south-east from the beaver house at Putnu sala on 04.01.2012. and 22.03.2012. © E. Račinskis

Skats no bebru mājas pie Putnu salas uz D-DR 04.01.2012. un 22.03.2012. © E. Račinskis

A view to the south - south-west from the beaver house at Putnu sala on 04.01.2012. and 22.03.2012. © E. Račinskis

Pie vītola 2011. gada septembra talkas grāvja malā pie Putnu salas (skats uz Z-ZA) 04.01.2012. un 21.03.2012. © E. Račinskis

A view at the ditch, cleared from bushes during the working bee in September 2011, at Putnu sala (view to the north –north-east) on 04.01.2012. and 21.03.2012. © E. Račinskis

Pie vītola 2011. gada septembra talkas grāvja malā pie Putnu salas (skats uz A) 04.01.2012. un 21.03.2012. © E. Račinskis

A view at the ditch, cleared from bushes during the working bee in September 2011, at Putnu sala (view to the east) on 04.01.2012. and 21.03.2012. © E. Račinskis

Skats uz D-DA no Dvietes upes pretī Putnu salai 25.11.2011. un 08.03.2012. © E. Račinskis

A view from Dviete river at Putnu sala to the south – south-east on 25.11.2011. and 08.03.2012. © E. Račinskis

Krūmu ciršanas vieta pie Putnu salas, pa ceļam uz putnu torni (skats ZA virzienā no takas uz torni) 25.03.2011. un 21.12.2011. © E. Račinskis

A site of bush removal at Putnu sala at the trail to the bird watching tower (a view from the trail to the north-east towards the tower) on 25.03.2011. and 21.12.2011. © E. Račinskis

Krūmu ciršanas vieta pie Putnu salas, pa ceļam uz putnu torni (skats no krūmu pudura iekšienes) 25.03.2011. un 25.11.2011. © E. Račinskis

A site of bush removal at Putnu sala at the trail to the bird watching tower (a view from the inside of scrub cluster) on 25.03.2011. and 25.11.2011. © E. Račinskis

Skats uz ZA no grāvja līkuma pie Putnu salas, pa ceļam uz putnu torni 03.12.2010. un 09.12.2011. © E. Račinskis

A view from the ditch curve at Putnu sala to the north-east at the trail to the bird watching tower on 03.12.2010. and 09.12.2011. © E. Račinskis

Atjaunota pļava Dvietes upes labajā krastā pie ietekas Skuķu ezerā (skats uz R) 12.11.2011. un 08.03.2012. © E. Račinskis

Restored grassland in the right side of Dviete river at it’s inflow in Skuķu lake (a view to the west) on 12.11.2011. and 08.03.2012. © E. Račinskis

Skuķu ezera DR krasta pļavas pie putnu torņa (skats uz ZA) 13.10.2011. © D. Brakmane un 09.03.2012. © E. Račinskis

Grasslands of the south-western shore of the Skuķu lake at the bird watching tower (a view to the north-east) on 13.10.2011. © D. Brakmane and on 09.03.2012. © E. Račinskis