Last update: 17.05.2019

Photo - Meeting with EREMITA MEADOWS project staff

Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa
Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa
Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa
Tikšanās dalībnieki pie aizaugušas parkveida pļavas netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Benita Štrausa
Jaunā mežā daļēji ieauguši veci ozoli netālu no Dvietes upes ietekas Skuķu ezerā.Foto: Edmunds Račinskis
Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.Foto: Edmunds Račinskis
Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.Foto: Edmunds Račinskis
Tikšanās dalībnieki pie veca ozola ar bišu auli.Foto: Edmunds Račinskis
Apsaimniekotas parkveida pļavas Ilūkstes upes palienē netālu no Doļnajas.Foto: Edmunds Račinskis