Last update: 17.05.2019

Photo - Experience exchange in Ķemeri National park 28.10.2011

Pasākuma dalībnieki viesu mājā \'Pilsētnieki\'. Foto: I.Vilka

Participants of the event in the guest house 'Pilsētnieki'.
Photo: I. Vilka

Jānis Ķuze, LIFE projekta \'Mitrāju aizsardzība Ķemeru nacionālajā parkā\' (2002-2006) pārstāvis, iepazīstina ar materiāliem par Slampes palienes atjaunošanu.Foto: I.Vilka

Jānis Ķuze, representative of LIFE project 'Conservation of wetlands in Ķemeri National Park, Latvia ' (2002-2006), demonstrating materials about Slampe floodplain restoration.
Photo: I. Vilka

Jānis Ķuze stāsta par Slampes palienes atjaunošanas gaitu. Foto: I.Vilka

Jānis Ķuze tells about Slampe floodplain restoration.
Photo: I. Vilka

Pasākuma dalībnieki. Foto: I.Vilka

Participants of the event.
Photo: I. Vilka

Jānis Ķuze iepazīstina ar dabisku mitru pļavu ĶNP. Foto: I.Vilka

Jānis Ķuze shows a natural wet meadow in Ķemeri National park.
Photo: I. Vilka

Skats uz izlīkumoto Slampes upi un tās palieni. Foto: I.Vilka

View on re-meandered river Slampe and it's floodplain.
Photo: I. Vilka

Jānis Ķuze iepazīstina ar atjaunoto Slampes upes lejteci. Foto: I.Vilka

Jānis Ķuze explains details on restoration of river Slampe.
Photo: I. Vilka

Informācijas stends par Slampes palienes atjaunošanu. Foto: I.Vilka

Information board on Slampe floodplain restoration.
Photo: I. Vilka

Akmeņu slieksnis dabiskotajā Slampes upē pirms ietekas Džūkstes-Kauguru kanālā. Foto: I.Vilka

Stone riffle in Slampe river before flowing into Kauguri canal.
Photo: I. Vilka

Pasākuma dalībnieki pie Kauguru kanāla, kura gultne un krasti dabisku atjaunošanās procesu ietekmē arvien vairāk līdzinās upei. Foto: I.Vilka

Participants of the trip at the Kauguri canal, which shows signs of natural regeneration processes.
Photo: I. Vilka

Pasākuma dalībnieki uz t.s. \'Slampes kurgāna\' – paaugstinājuma, no kura var aplūkot atjaunoto palieni. Foto: E.Račinskis

Participants overlooking the restored river Slampe floodplain.
Photo: E. Račinskis

Pasākuma dalībnieki vēro atjaunoto Slampes palieni. Foto: E.Račinskis

A view at the restored Slampe floodplain.
Photo: E. Račinskis