Last update: 17.05.2019

Photo - Visit of experts from the Netherlands, 23.-25.05.2011.

Projekta vadītājs Edmunds Račinskis iepazīstina ekspertus no Nīderlandes ar projekta teritorijas vēsturi, atainotu dažādu laiku kartēs. © I.Vilka

Edmunds Račinskis, project manager, introduces history of the project area, reflected on maps from different time periods, to the experts from the Netherlands.
© I.Vilka

Alfons van Vindens (Alphons van Winden), Leo Linarts (Leo Linnartz) un Jans van der Veins (Jan van der Veen) Dvietes palienes informācijas centrā. © I.Vilka

Alphons van Winden, Leo Linnartz and Jan van der Veen in the Information centre of Dviete floodplain.
© I.Vilka

Eksperti no Nīderlandes iepazīstas ar projekta teritoriju dabā. Dvietes vecupe iepretim Putnu salai. © I.Vilka

Experts from the Netherlands investigate the project area. An oxbow of river Dviete at Putnu sala.
© I.Vilka

Leo Linarts (Leo Linnartz) uzklausa Edmunda Račinska stāstījumu par projekta teritoriju. © I.Vilka

Leo Linnartz and Edmunds Račinskis talk about the project area.
© I.Vilka

Alfons van Vindens (Alphons van Winden) iepazīst Dvietes vecupi. © I.Vilka

Alphons van Winden at Dviete river oxbow.
© I.Vilka

Iztaisnotā Dvietes upe atjaunošanai plānotajā posmā. © I.Vilka

Straightened river Dviete in the section planned for restoration.
© I.Vilka

Iepazīstoties ar projekta teritoriju, tiek vēroti un fotografēti šeit sastopamie putni. © I.Vilka

Visiting the project area, the experts watch and take photos of birds occurring here.
© I.Vilka

Apsekojot teritoriju dabā, tiek apspriests optimālais risinājums upes atjaunošanai.© I.Vilka

During the field visit, technical details of river restoration are discussed.
© I.Vilka

Dviete virs LIFE+ projekta ietvaros atjaunojamā posma. Vērojama dabiska upes līkumu veidošanās. © I.Vilka

River Dviete upstream from the section planned for restoration within the LIFE+ project. Natural development of curves can be observed here.
© I.Vilka

Nīderlandes ekspertu viedokli filmā iemūžina Elm Media komanda. © I.Vilka

Opinion of experts from the Netherlands is documented on film by 'Elm Media'.
© I.Vilka

Lai pārskatītu aizaugušās Dvietes vecupes, tiek meklēts augstāks novērošanas punkts. © I.Vilka

A higher observation post is found to have a look on overgrown river Dviete oxbows.
© I.Vilka

Dvietes vecupe. © I.Vilka

An oxbow of river Dviete.
© I.Vilka