Last update: 17.05.2019

Photo - Cultural history


Barn of "Gulbji" farm restored
Viduslaiku un jaunāko laiku senlietas (vara jostas sprādze, krekla saktiņa, māla vērpjamās vārpstiņas skriemelis un „putnu galvas” - rotaļlietu vai trauku dekorāciju fragmenti). © Jan van der Veen

Antiquities of the Medieval and Modern period (copper buckle, brooch of shirt, part of clay spindle and 'bird heads' – fragments of toys or stoneware decorations).
© Jan van der Veen

Krama rīki no akmens laikmeta apmetņu vietām (naži, šķēpa gals, atšķilas). © Jan van der Veen

Flint tools from the Stone Age settlements (knives, a spearhead, flint tool fragments).
© Jan van der Veen

Vidējā vai vēlā dzelzs laikmeta ornamentētas gludās keramikas lauskas un bronzas spirālīšu vainaga starpskārdnīte - vēlā dzelzs laikmeta senlieta. © Jan van der Veen

Ornamented pieces of flat ceramic from the Middle and Late Iron Age; a part of a head ornament (bronze) – an antiquity from the Late Iron Age.
© Jan van der Veen

Dvietes muižas kalpu māja. Foto no Dvietes muzeja arhīva krājumiem

House of servants of the Dviete estate.
Photo from the archive of Dviete museum

Magazīnas klēts. Foto no Dvietes muzeja arhīva krājumiem

Granary.
Photo from the archive of Dviete museum

Dvietes muižas pārvaldnieka māja. Foto no Dvietes muzeja arhīva krājumiem

House of the Dviete estate manager.
Photo from the archive of Dviete museum

Zariņu kapliča.© E. Račinskis

Zariņi chapel.
© E. Račinskis

Dvietes baznīca. © V. Baroniņa

Dviete church.
© V. Baroniņa

Dvietes baznīcas iekšskats. © V. Baroniņa

Interior view of Dviete church.
© V. Baroniņa

Dvietes baznīcas dārza vārti. © V. Baroniņa

Gate of the garden of Dviete church.
© V. Baroniņa