Last update: 17.05.2019

Photo - Opening event of the project in Riga, in the premises of the Natural History Museum of Latvia on October 25, 2010

Pasākumu atklāj Latvijas Dabas fonda valde Ģirts Strazdiņš. © A. Slišāns

Ģirts Strazdiņš, the Board of the Latvian Fund for Nature, opens the event.
© A. Slišāns

Ilona Mendziņa (VARAM), Latvijas pārstāve LIFE Komitejā. © A. Slišāns

Ilona Mendziņa (Ministry of Environmental Protection and Regional Development), the representative of Latvia in LIFE Comittee.
© A. Slišāns

Semināra dalībnieki. © A. Slišāns

Participants of the seminar.
© A. Slišāns

Semināra dalībnieki. © A. Slišāns

Semināra dalībnieki.
© A. Slišāns

Dvietes LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis un LIFE+ projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” dalībnieki Mihails un Aija Pupiņi. © A. Slišāns

Dvietes LIFE+ projekta vadītājs Edmunds Račinskis un LIFE+ projekta „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” dalībnieki Mihails un Aija Pupiņi.
© A. Slišāns